Szemináriumi dolgozat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A szemináriumi dolgozat követelményei:

 • A dolgozat hossza minimum: 6,5 flekk (10.000 leütés). Maximum: 8 flekk (12.000 leütés).
 • A dolgozat számítógépes szövegszerkesztő programmal készül.
 • A dolgozat tárgyát az adott oktató határozza meg. Még ha az szabadon választható is, mindenképpen kapcsolódnia kell a meghirdetett óra témájához!
 • A dolgozat stílusa: tudományos értekező próza, tanulmány.

 Ami azt jelenti, hogy

a szerző egy jól körülhatárolható szaktudományos kérdést vet fel, ezzel kapcsolatbansaját véleményt fogalmaz meg, azt érvekkel támasztja alá, szövegeket elemez. Támaszkodik a szakirodalom megállapításaira, de nem feledkezik bele az ismertetésbe, és elkerüli az újramondást. 

  • Az elemzett forrásszövegen kívül legalább 3 szakirodalom érdemi használata elengedhetetlen. A szakirodalmat nem pusztán bibliográfiai adatként kell feltüntetni, hanem szükséges lehet idézni azt, és a szakírók eredményeit is hasznosítani kell a dolgozatba.
  • A dolgozat minimum 10%-a legyen vendégszöveg: az elemzett forrásszövegből vagy a szakirodalomból származó idézet, ugyanakkor a vendégszövegek nem haladhatják meg a dolgozat terjedelmének 40%-át!
  • A dolgozat legalább 10 jegyzetet tartalmaz (melyek az idézetek hivatkozásait tartalmazzák, vagy egyéb más kiegészítő megjegyzéseket). A jegyzetek terjedelme nem lépheti túl a dolgozat 20%-át.
  • Az idézetek mindig jelöltek, pontos bibliográfiai adatok kapcsolódnak hozzájuk, és minden esetben meg kell adni az oldalszámokat is. (Az elfogadható bibliográfiai adatok mintáit ld.: Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? Budapest, Gondolat, 1991; Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve. Budapest, Osiris, 1996.)
  • A szemináriumi dolgozat egy legkevesebb 15 tételt számláló bibliográfiával zárul. A biblilográfia terjedelme nem számít bele a 10.000 leütésbe!

Figyelem! E formai kritériumok bármelyikének megsértése esetén a dolgozat értékelhetetlen lesz!

A dolgozat leadási határidejét az oktató határozza meg.