Prof. Dr. Heidl György

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyetemi tanár, DSc, Dr. habil., PhD (Medieval Studies CEU)

A bölcszészettudományi kar dékánja

 

 

Kutatási terület

  • Patrisztika: Órigenész és a nyugati órigenizmus; latin egyházatyák; Ambrus, Jeromos, Ágoston munkássága
  • Filozófia: Újplatonizmus, keresztény filozófia
  • Esztétika: Antik és középkori művészet- és szépségelméletek, ókeresztény művészet

 

Fontosabb publikációk

Poetovioi Victorinus, Kezdet és vég: A Teremtés könyvéről és a Jelenések könyvéről. [Victorinus of Poetovio On the Book of Genesis and Revelation] Bakonybél; Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2017. pp. 73. (Lectio divina; 16.)

Csont az én csontomból: A házasság misztériuma. [Bone of my Bones: The Mystery of Marriage] Kairosz Kiadó, 2017. pp. 287.

Lelki alakformálás: Szent Ágoston beavató beszédei. [Soul Shaping: Saint Augustine’s Sermons of Initiation.] Pécs-Budapest, Keresztény Örökség Kutatóintézet – Kairosz Kiadó, 2015. pp. 203.

A Jelenlét vonzásában: Szent Ambrus Izsákról és a lélekről. [Attraction of Presence. Saint Ambrose on Isaac and the Soul.] Bakonybél; Budapest: Szent Mauríciusz Monostor; L’Harmattan, 2012. pp. 137

Érintés: Szó és kép a korai keresztény misztikában. [Touch: Word and Image in the Early Christian Mysticism.] Catena monográfiák 14. Kairosz Kiadó, Budapest, 2011. pp. 240.

The Influence of Origen on the Young Augustine: A Chapter of the History of Origenism. Gorgias Eastern Christian Studies 19. Gorgias Press, Piscataway, NJ. 2009. 2nd edition, pp. 328.

Szent Ágoston megtérése: Egy fejezet az origenizmus történetéből. [Saint Augustine’s Conversion: A Chapter from the History of Origenism] Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001. pp. 377

Heidl György, Raffay Endre, Tüskés Anna (ed.). Echo simul una et quina: Tanulmányok a pécsi székesegyházról. [Papers on the Cathedral of Pécs] Tóth Melinda emlékére. Konferencia helye, ideje: Pécs, Magyarország, 2015.10.15-2015.10.16. Pécs: Kronosz Kiadó, 2016. 335 p.

Heidl György, D. Tóth Judit (eds.) Irodalom, Teológia, Művészet. A Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciái az ókori kereszténységről. [Literature, Theology, Art: Selected papers of the 7th-11th conferences of the Hungarian Patristic Society]. Studia Patrum 5. Szent István Társulat, Budapest, 2014.

Heidl György, Kendeffy Gábor (eds.) Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. [Exegesis and interpretation of Creation in the Early Christianity: Selected papers of the 5th and 6th conferences of the Hungarian Patristic Society.] Studia Patrum 4. Szent István Társulat, Budapest, 2012.

Heidl G. and Somos R. (eds.) Origeniana Nona. Origen and the Religious Practice of His Time. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228. Peeters Publishers, Louvain, 2009.

  

Szerkeszthető publikációs jegyzék az MTMT adatbázisban

  

Curriculum Vitae

  

Szakdolgozat-vezetés