MA szigorlat

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A SZIGORLAT

 

A mesterképzésen a szigorlat írásbeli és szóbeli vizsgából áll. A két vizsgát két különböző időpontban kell letenni.

 

1.) Írásbeli

Az írásbeli célja az esztétikatörténet alapfogalmainak, a művészetelméleti, esztétikai és művészetfilozófiai gondolkodás történetének áttekintése. A hallgató meghatározott időn belül írásban válaszol egy kérdéssorra, amelyet a szigorlati olvasmánylista alapján elkészített teljes kérdéssorból a vizsgabizottság ez alkalomra előzetesen kiválaszt. Az írásbeli szigorlatot a második év első szemeszterére hirdetjük meg.

 

2.) Szóbeli

A szóbeli vizsga célja a hallgató által kutatott szakdolgozati témakör valamint az ehhez kapcsolódó differenciált szakmai ismeretek bemutatása egyénre szabott olvasmánylista és kérdések alapján. A korábban leadott szakdolgozat-fejezethez kapcsolódó olvasmányokat és a kérdéseket a szigorlatozók előre megkapják. A szóbeli vizsga nem titkolt célja az, hogy segítse a hallgatót szakdolgozatának elkészítésében. A szigorlatot a második év második szemeszterének legelején hirdetjük meg, és még a szakdolgozat leadási határideje előtt le kell tenni. A hallgató a vizsgán bemutatja MA dolgozata témáját, annak tágabb összefüggéseit, és megválaszolja a felmerülő kérdéseket. Igazolja, hogy képes legalább 20 percen át folyamatosan, érdemben beszélni a szakdolgozatának témájáról és annak összefüggéseiről, a kifejtés után pedig érdemi válaszokat tud adni a bizottság tagjai által feltett kérdésekre.

 

A szigorlat része a záróvizsgának, amennyiben a szigorlaton szerzett jegy beleszámít a záróvizsga minősítésébe.

 

Mivel az írásbeli és szóbeli szigorlaton a hallgatók már számot adtak átfogó teoretikus és történeti ismereteikről, a záróvizsgán mindössze szakdolgozatukat kell megvédeniük.

 

Az MA szigorlat olvasmánylistája.

 

Az MA szigorlat letölthető kérdéssora.