Felvételizőknek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE BTK Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Felvételi követelmények

 

 

Szabadbölcsészet BA esztétika specializációra és/vagy Szabadbölcsészet művészettörténet specializációra jelentkezhetnek

  • érettségizettek a vonatkozó jogszabályok és központi felvételi követelmények alapján. Ennek részleteit az évente kiadott Felvételi tájékoztató tartalmazza. 

 

 

Esztétika MA művészetelmélet specializációra és Esztétika MA klasszikus örökség specializációra jelentkezhetnek azok,

  • akik a szabad bölcsészet BA-képzésben esztétika szakirányú oklevelet szereztek; vagy bármely más bölcsész BA-szakon diplomáztak, és ehhez esztétika minort is teljesítettek; vagy
  • akik bármely más bölcsész oklevéllel rendelkeznek, és vállalják, hogy MA tanulmányaik során a BA esztétika szakirány kurzusaiból 50 kredit értékben teljesítenek; vagy
  • akik olyan alap- és mesterfokozatot adó szakokon, illetve a felsőoktatási törvény 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon végeztek, amelyeket a kreditek megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltétele középfokú (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, valamint eredményes szóbeli felvételi vizsga

 

A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a szakmai vizsgabizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek, és az esztétika MA szakon elmélyültebben kutatni kívánt témakör megismerése.

 

Pontszámítás: A PTE BTK az Esztétika mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a szabályzat 12. § (1) c) bekezdése alapján vagy a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával számítja ki, a kettő közül azzal, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb. 

 

Tanulmányi pontok: PTE BTK felvételi szabályzatának 13. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az esztétika mesterképzésben a tanulmányi pontokat a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja (maximum 45 pont): jeles (4,51- ) = 45 pont jó (3,51-4,50) = 40 pont közepes (2,51-3,50) = 35 pont elégséges (-2,50) = 25 pont 

 

Felvételi vizsgapontok: A PTE BTK felvételi vizsgaszabályzat 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli tantárgyi vizsga alapján állapítja meg. A vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet.

 

Többletpontok: a PTE BTK felvételi szabályzatának 19. §, 20. § (1) és a 21. § alapján (maximum 10 pont) kötelező adni, valamint, indokolt esetben kiemelkedő szakmai teljesítményért lehetséges elszámolni. Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat követően jelentkezik a mesterképzésre, a felvételi iroda a felvételi szabályzat 2. számú mellékletében megfogalmazottak alapján dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.