Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Felvételizőknek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

PTE BTK Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Felvételi követelmények

 

 

Szabadbölcsészet BA esztétika specializációra és/vagy Szabadbölcsészet művészettörténet specializációra jelentkezhetnek

  • érettségizettek a vonatkozó jogszabályok és központi felvételi követelmények alapján. Ennek részleteit az évente kiadott Felvételi tájékoztató tartalmazza. 

 

 

Esztétika MA művészetelmélet specializációra és Esztétika MA klasszikus örökség specializációra jelentkezhetnek azok,

  • akik a szabad bölcsészet BA-képzésben esztétika szakirányú oklevelet szereztek; vagy bármely más bölcsész BA-szakon diplomáztak, és ehhez esztétika minort is teljesítettek; vagy
  • akik bármely más bölcsész oklevéllel rendelkeznek, és vállalják, hogy MA tanulmányaik során a BA esztétika szakirány kurzusaiból 50 kredit értékben teljesítenek; vagy
  • akik olyan alap- és mesterfokozatot adó szakokon, illetve a felsőoktatási törvény 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakokon végeztek, amelyeket a kreditek megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltétele középfokú (B2) vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga, valamint eredményes szóbeli felvételi vizsga

 

A szóbeli felvételi vizsga kötetlen beszélgetés a szakmai vizsgabizottság tagjaival, amelynek célja a jelentkező eddigi szakmai életútjának, érdeklődésének, ismereteinek, fejlődési lehetőségeinek, és az esztétika MA szakon elmélyültebben kutatni kívánt témakör megismerése.

 

Pontszámítás: A PTE BTK az Esztétika mesterképzésben a jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben értékeli, amelyet a szabályzat 12. § (1) c) bekezdése alapján vagy a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével, vagy a felvételi vizsgapontok megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával számítja ki, a kettő közül azzal, amelyik a jelentkező számára kedvezőbb. 

 

Tanulmányi pontok: PTE BTK felvételi szabályzatának 13. § (3) bekezdésben foglaltak alapján az esztétika mesterképzésben a tanulmányi pontokat a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerint az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok szerint számítja (maximum 45 pont): jeles (4,51- ) = 45 pont jó (3,51-4,50) = 40 pont közepes (2,51-3,50) = 35 pont elégséges (-2,50) = 25 pont 

 

Felvételi vizsgapontok: A PTE BTK felvételi vizsgaszabályzat 14. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli tantárgyi vizsga alapján állapítja meg. A vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet.

 

Többletpontok: a PTE BTK felvételi szabályzatának 19. §, 20. § (1) és a 21. § alapján (maximum 10 pont) kötelező adni, valamint, indokolt esetben kiemelkedő szakmai teljesítményért lehetséges elszámolni. Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat követően jelentkezik a mesterképzésre, a felvételi iroda a felvételi szabályzat 2. számú mellékletében megfogalmazottak alapján dönt az oklevél minősítésének tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.