Dr. Popovics Zoltán

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Habilitált egyetemi docens, PhD (Esztétika ELTE)

Intézetvezető (Filozófia és Művészetelmélet Intézet)

 

 

 Kutatási terület

  • 20. századi filozófia- és esztétikatörténet, ezek irodalmi, irodalomelméleti összefüggései.

  • Maurice Blanchot munkássága.

  • A 20. század második felének francia filozófiája, elsősorban Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Emmanuel Lévinas és Maurice Merleau-Ponty művei.

  • 20. századi képelméletek.

  • Francia fenomenológia (Lévinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Richir, Marion stb.).

 

Fontosabb publikációk

 

Könyvek:

"Sans lieu" - A távollét esztétikája (in press)

A prezentifikáció fenomenológiája. Budapest, L’Harmattan (Dasein-könyvek), 2014

„Noli me legere”! – Tanulmányok Maurice Blanchot-ról. Budapest, Pongrác Kiadó, 2013

 

Tanulmányok:

 « Le temps mort » – L’épreuve du temps dans l’écriture de Maurice Blanchot. in Bene Adrián – Bene Krisztián (eds.): Philosophie francophone en Hongrie.(Acta Romanica Quinqueecclesiensis VI.) Pécs, Université de Pécs, 2019

"Mourir sans mort" - Blanchot et Bataille sur la mort. in Hoppenot, Éric (ed.): L'épreuve du temps chez Maurice Blanchot. Grignan, Éditions Complicités (Collection Compagnie de Maurice Blanchot), 2006
(Internet elérhetőség: Google Books vagy itt. Ld. a könyről írt recenziót.)

"Counter-time" - A Non-dialectical Temporality in the Works of Maurice Blanchot. in Khatab, Rhonda et al. (ed.): Blanchot, The Obscure. Melbourne, Monash University (COLLOQUY text theory critique), 2005

La femme comme dehors. in Hoppenot, Éric (ed.): L'oeuvre du féminin dans l'écriture de Maurice Blanchot. Grignan, Éditions Complicités (Collection Compagnie de Maurice Blanchot), 2004
Internet: Google Books vagy itt.

 

Részletes publikációs lista

 

Curriculum vitae

 

Oktatási tevékenység

 

Szakdolgozat-vezetés