Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Dr. Popovics Zoltán

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Habilitált egyetemi docens, PhD (Esztétika ELTE)

Intézetvezető (Filozófia és Művészetelmélet Intézet)

 

 

 Kutatási terület

  • 20. századi filozófia- és esztétikatörténet, ezek irodalmi, irodalomelméleti összefüggései.

  • Maurice Blanchot munkássága.

  • A 20. század második felének francia filozófiája, elsősorban Michel Foucault, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Maurice Blanchot, Emmanuel Lévinas és Maurice Merleau-Ponty művei.

  • 20. századi képelméletek.

  • Francia fenomenológia (Lévinas, Merleau-Ponty, Ricoeur, Richir, Marion stb.).

 

Fontosabb publikációk

 

Könyvek:

"Sans lieu" - A távollét esztétikája (in press)

A prezentifikáció fenomenológiája. Budapest, L’Harmattan (Dasein-könyvek), 2014

„Noli me legere”! – Tanulmányok Maurice Blanchot-ról. Budapest, Pongrác Kiadó, 2013

 

Tanulmányok:

 « Le temps mort » – L’épreuve du temps dans l’écriture de Maurice Blanchot. in Bene Adrián – Bene Krisztián (eds.): Philosophie francophone en Hongrie.(Acta Romanica Quinqueecclesiensis VI.) Pécs, Université de Pécs, 2019

"Mourir sans mort" - Blanchot et Bataille sur la mort. in Hoppenot, Éric (ed.): L'épreuve du temps chez Maurice Blanchot. Grignan, Éditions Complicités (Collection Compagnie de Maurice Blanchot), 2006
(Internet elérhetőség: Google Books vagy itt. Ld. a könyről írt recenziót.)

"Counter-time" - A Non-dialectical Temporality in the Works of Maurice Blanchot. in Khatab, Rhonda et al. (ed.): Blanchot, The Obscure. Melbourne, Monash University (COLLOQUY text theory critique), 2005

La femme comme dehors. in Hoppenot, Éric (ed.): L'oeuvre du féminin dans l'écriture de Maurice Blanchot. Grignan, Éditions Complicités (Collection Compagnie de Maurice Blanchot), 2004
Internet: Google Books vagy itt.

 

Részletes publikációs lista

 

Curriculum vitae

 

Oktatási tevékenység

 

Szakdolgozat-vezetés