Dr. Horváth Károly

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyetemi adjunktus, PhD (Irodalomtudomány PTE)

 

 

Kutatási terület 

  • Kant előtti német esztétika története.
  • A felvilágosodás regényelmélete.
  • Műfordítás (Heimito von Doderer, Botho Strauss).

 

Fontosabb publikációk 

Baumgarten, Alexander Gottlieb: Esztétika. Fordította Bolonyai Gábor. Az eredetivel egybevetette, az Utószót írta, a Válogatott bibliográfiát összeállította V. Horváth Károly. Budapest: Atlantisz 1999.

Rüsen, Jörn: A történelem retorikája. Fordította V. Horváth Károly. In: Narratívák 3.: A kultúra narratívái . Szerkesztette, a szöveget gondozta Thomka Beáta. Válogatta, az előszót írta N. Kovács Tímea. Budapest: Kijárat Kiadó 1999. 39-50 p.

Carr, David: A történelem realitása. Fordította V. Horváth Károly. In: Uo.  69-84 p.

Strauss, Botho: Forgalomáradat . Fordította V. Horváth Károly. In: Ex Symposion 23-24 (1998) 78-86 p.

Meier, Georg Friedrich: Kozmikus séta [Új diszciplína az állatok lelkéről. Bevezető]. Fordította és jegyzettel ellátta V. Horváth Károly. In: Ex Symposion 23-24 (1998) 12-15 p.

Sulzer, Johann George: Filozófiai szemlélődések a drámai költészet hasznosságáról. Fordította V. Horváth Károly. In: In honorem Bécsy Tamás. Zalaegerszeg: Reflex Színpad a Művészetért Alapítvány 1998. 166-176 p

Kayser, Wolfgang: A modern regény keletkezése és válsága. Fordította és bibliográfiával kiegészítette V. Horváth Károly. In: Narratívák 2.: történet és fikció. Válogatta, szerkesztette, a szöveget gondozta Thomka Beáta. Budapest: Kijárat Kiadó 1998. 173-202 p.

Blumenberg, Hans: A természet utánzása: a teremtő ember eszméjének előtörténetéhez. Fordította V. Horváth Károly. In: Kép, fenomén, valóság. Szerkesztette és az előszót írta Bacsó Béla. Budapest: Kijárat Kiadó 1998. 191-219 p.

Kakaslépő Pegazus és durcás driád avagy "a Szép mintha csak futna innen": Heimito von Doderer 'A Strudlhof-lépcső' című regényének magyar kiadásáról. In: Jelenkor 40 (1997) 5. 545-552 p.

Doderer, Heimito von: Megbízható ösztön. Fordította V. Horváth Károly. In: Jelenkor 40 (1997) 4. 397-400 p

A világirón: beszélgetés Botho Straussról. In: Magyar Rádió, Bartók adó. 1996 január 5. 23.10-0.00

Szedtevette teremtette: megjegyzések egy Kleist-fordításhoz. In: Jelenkor 39 (1996) 3. 301-304 p.

Fichte, Johann Gottlieb: Beszédek a német nemzethez: Tizenegyedik beszéd. Fordította V. Horváth Károly. In: Eszmék a politikában: a nacionalizmus. Szerkesztette Bretter Zoltán és Deák Ágnes. Pécs: Tanulmány Kiadó 1995. 135-146 p.

Horn András: A mitikus gondolkodás és a színjáték. Fordította V. Horváth Károly. In: Athenaeum3 (1995) 1. 133-146 p.

Babouc(s) látomása. In: BUKSZ 7 (1995) 2 (nyár) 208-210 p.

Strauss, Botho: Párok. Fordította V. Horváth Károly. In: Jelenkor 38 (1995) 3. 207-233 p.

Becker, Peter von: A nyolcvanas évek Minima Moraliája: megjegyzések Botho Strauss "Paare Passanten"-jához és "Kalldewey Farce"-ához. Fordította és jegyzetekkel ellátta V. Horváth Károly. In: Jelenkor 38 (1995) 3. 234-243 p.

Strauss, Botho: Az idő és a szoba. Fordította V. Horváth Károly. In: Színház 26 (1993) 5. Drámamelléklet. 1-8 p.

A regényelmélet- és kritika előföltevései Blanckenburgnál. In: Studia Poetica 9 (1990) 129-139 p.

Solger, K. W. F.: Az iróniáról. Fordította V. Horváth Károly. In: Orpheus 1 (1990) 4. 98-106 p.

Mendelssohn, Moses: A szépművészetek és a széptudományok alapvető tételeiről. Fordította Horváth Károly. In: Janus 4 (1987) 1. 48-61 p.

 

Részletes publikációs lista

 

Curriculum vitae

 

Szakdolgozat-vezetés