Dr. Görföl Balázs

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Egyetemi adjunktus, PhD (Irodalomtudomány PTE)

A tanszéki TDK-program vezetője

 

 

 

Kutatási terület

  • Filozófiai hermeneutika, hermeneutikai esztétika és irodalomelmélet.

  • Hans-Georg Gadamer filozófiája.

 

Fontosabb publikációk

 

Köny:

  • Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása. Balassi Kiadó, Budapest, 2016

 

Tanulmányok:

  • "Költői nyelv, referencialitás, értelem - Mallarmé lírája mint a költészetelméletek provokációja". Literatura, 2007/2.

  • "A műalkotás létmódja Hans-Georg Gadamer művészetelméletében" in: Literatura,2012/1.

  • "A költészet minden országa" (Tóth Krisztina Magas labda című kötetéről) in:Jelenkor, 2011. március

  • Aleida Assmann: "Szövegek, nyomok, hulladékok: a kulturális emlékezet változó médiumai" in: Kisantal Tamás (szerk.): Narratívák 8. Elbeszélés, kultúra, történelem. Kijárat, Budapest, 2009 (fordítás)

 

Részletes publikációs lista

 

Curriculum vitae

 

Szakdolgozat-vezetés