Dr. Gálosi Adrienne

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Habilitált egyetemi docens, PhD (Esztétika ELTE)

Tanszékvezető,

a művészettörténet-program vezetője

 

 

Kutatási terület

 • 20. századi filozófia- és esztétikatörténet, különösen esztétika, nyelviség, nyelvfilozófia kapcsolódásai.

 • Művészettörténet-elmélet, építészetelmélet.

 • Fordításelmélet filozófiai, irodalmi vonatkozásai.

 

Fontosabb publikációk

 

Könyv:

 • Művészet mindenek dacára – Művészetfilozófiai írások. Pécs, Kronosz Kiadó, 2017

 

Tanulmányok:

 • John Fulton: "Tapasztalat, elidegenedés és a vallás antropológiai feltétele". Fordította Gálosi Adrienne. In: Korpics M.- Szilczl D. (eds.) Szakrális kommunikáció.Budapest: Typotex 2007

 • "Csak a füstje maradt". In: Szocreál, 2005/1.

 • Sengupta Mahasweta: "A fordítás mint manipuláció : A képek hatalma a hatalom képei". Fordította Gálosi Adrienne. In: N. Kovács Tímea (ed.) A fordítás mint kulturális praxis. Pécs: Jelenkor, 2004.

 • "Fordítás és kultúraköziség." In: Kárpáti Eszter (ed.) Szöveggyűjtemény az alkalmazott nyelvészet tanulmányozásához. Budapest: Aula, 2003.

 • "A dekonstrukció mint fordítás". In: Bókay Antal, M. Sándorfi Edina (eds.)Keresztez(őd)ések : Dekonstrukció, retorika és megértés a mai irodalomelméletben. Budapest: Janus/Gondolat, 2003.

 • Stamp Dawkins Marian: "Az állatok kommunikatív viselkedésének elemzése". Fordította Gálosi Adrienne. In: Horányi Özséb (ed.) Kommunikáció. 1. A kommunikatív jelenség. Budapest: General Press, 2003.

 • McQuail Denis: "A kommunikáció funkciói". Fordította Gálosi Adrienne. In: Horányi Özséb (ed.) Kommunikáció: A kommunikatív jelenség. Budapest: General Press, 2003.

 • "A fordító rossz ember nem lehet". In: Fóris Á. et al.(eds.) A nyelv nevelő szerepe : A XI. magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus előadásainak válogatott gyűjteménye. Pécs: Lingua Franca Csoport, 2002. (MANYE)

 • Fryszman Alex: "Kierkegaard és Dosztojevszkij Bahtyin prizmáján át". Fordította Gálosi Adrienne. In: Pro philosophia, 2002/ 32.

 • "Fordítás és kultúraköziség". In: Szűcs T.- Fóris Á. (ed.) XI. magyar alkalmazott nyelvészeti kongresszus. Pécs: PTE, 2001

 • "Fordítás és etika". In: Iskolakultúra, 10. 2000 / 4.

 • "Fordítás és interpretáció". In: Lengyel Zs., Navracsics J., Nádasi E. (eds.)Alkalmazott nyelvészeti tanulmányok. Közép-Európa. IV. köt. Veszprém: Veszprémi Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 2000.

 • Értelmezési stratégiák megfigyelhetősége a visszafordítás módszerének segítségével". In: Fordítástudomány 1999/2

 • "Fordítás és etika". In: Czirják József et al. (eds.) Az értékek akarása: A kaposvári erkölcsfilozófiai és -nevelési konferencia előadásai - Der Wille zu den Werten. Kaposvár, 2000.

 

Részletes publikációs lista

 

Curriculum vitae

 

Szakdolgozat-vezetés