Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
Filozófia és Művészetelméleti Intézet
Esztétika és Kulturális Tanulmányok Tanszék

 

Dr. Heidl György

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tanszékvezető, habilitált egyetemi docens, PhD (Medieval Studies CEU)

 

Kutatási terület

  • Későantik és középkori hermeneutika- és művészetelméletek
  • Ókeresztény művészet és irodalom

  • Latin és görög egyházatyák

  • Teológiai esztétika

 

Fontosabb publikációk

A Jelenlét vonzásában: Szent Ambrus Izsákról és a lélekről. Bakonybél; Budapest: Szent Mauríciusz Monostor; L’Harmattan, 2012. pp. 137

Érintés: Szó és kép a korai keresztény misztikában. Catena monográfiák 14. Kairosz Kiadó, Budapest, 2011. pp. 240

Órigenész, Homíliák a Teremtés könyvéhez. Fordítás, bevezető, jegyzetek. 2. javított kiadás [Origen, Homilies on Genesis. Transl., introd., notes. 2nd, emended edition] Catena fordítások 10. Kairosz Kiadó, Budapest, 2010. pp. 245

Heidl G. and Somos R. (eds.) Origeniana Nona. Origen and the Religious Practice of His Time. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 228. Peeters Publishers, Louvain, 2009.

A keresztény és a szirének. Patrisztikus tanulmányok. [The Christian and the Sirens: Patristic Studies] Kairosz Kiadó, Budapest, 2005 pp. 250

Szent Ágoston megtérése: Egy fejezet az origenizmus történetéből. [Saint Augustine’s Conversion: A Chapter from the History of Origenism] Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest, 2001. pp. 377

Szent Ágoston misztikája. Fordítás, bevezető, jegyzetek. [Saint Augustine’s Mysticism. Transl., introd., notes] Catena fordítások 8. Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó Budapest-Szentendre, 2004. pp. 197

Origen’s Influence on the Young Augustine. A Chapter of the History of Origenism. Eastern Christian Studies Vol. III. Piscataway, NJ: Notre Dame University, Louaize and Gorgias Press, 2003. pp. XIII + 328.

Szent Ágoston magyarázatai a Hitvalláshoz. Fordítás, jegyzetek, kommentár. 2. javított kiadás. [St. Augustine’ Sermons on Creed. Transl. notes and commentary 2nd, emended edition] Catena fordítások 4. Paulus Hungarus-Kairosz, Budapest-Szentendre, 2003. pp. 234.

Szent Ágoston, A Teremtés könyvéről a manicheusok ellen. Fordítás, előszó, jegyzetek. [Augustinus, De Genesi contra manicheos. Transl., introd., notes]. Catena fordítások 3. Paulus Hungarus –Kairosz Kiadó, Budapest-Szentendre. 2002. pp. 165.

  

Szerkeszthető publikációs jegyzék az MTMT adatbázisban

  

Curriculum Vitae

  

Szakdolgozat-vezetés